Chat with us, powered by LiveChat

Strategisk rådgivning

Å virkelig lykkes me salg på nett er krevende. Da kan det være godt å ha noen med på laget som kjenner spillereglene.

strategisk-rådgivning

Få noen å sparre med

Vi påstår ikke at vi verken kan alt eller forstår alle mekanismer som påvirker salg og konvertering på nett. Det gjør ingen. Derimot vet vi hva som må til for å skape forbedring. 

Vi kan helpe deg med å nå dine strategiske mål raskere ved å teste hypoteser og måle tiltak. Slik hjelper vi deg med å splitte strategien din opp i oversiktlige delmål og målrettede tiltak.

Vi kan hjelpe deg med følgende:

  • Struktur - pri 1 er å få overblikk slik at du vet omfanget og tidshorisonten for hva du begir deg inn i.
  • Prioritering - neste steg gjelder å skjerpe fokus. Vi hjelper deg å dele opp tiden smart slik at du for rom til vokse.
  • Testing - antagelser er "the mother of all fuck-ups", heter det. Vi hjelper deg sette opp KPI-er som du jevnlig måler.

Strategisk rådgivning er bra for alle

Du trenger ikke ha millioner i omsetning for å dra nytte av strategisk rådgivning. Faktisk er det slik at mindre bedrifter kan hente mer ut av slik rådgivning fordi veien til gjennomføring av tiltak normalt sett er kortere.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) benytter seg for sjeldent av strategisk rådgivning, noe vi mener er med på å hemme virksomheten og mulighet for sunn vekst. Når bedrifter vi er i kontakt med innser hvor lite som skal til, får mange seg en tankevekker. 

Human Web har satt opp et  SMB mentor program for strategisk rådgivning. Ta kontakt for å se om din bedrift kvalifiserer til dette, 

andre_giaever_profile-smooth

Kontakt oss i dag!

Du får en helt uforpliktende vurdering basert på dine behov.