Slik fungerer det

For å gjøre ting så enkelt og effektivt som mulig har jeg jobbet mye med arbeidsflyten fra oppstart frem til lansering.

Resultatet er en metodikk som minsker risiko og øker verdien av hvert enkelt tiltak vi gjennomfører.

1) Vi tar en prat, helt enkelt

Det første vi gjør er å få behov og intensjon på bordet. Alle "Hva - hvor - når" vi vil. Like viktig er spørsmålet - hvorfor - vil vi det. Kanskje en annen løsning enn utgangspunktet er bedre?

2) Vi planlegger målet og stegene dit

Når behov og intensjon er satt kan mål og delmål settes. Er jobben liten, lager vi en Todo-liste. Er jobben større, stykker vi målet opp i delmål med oppgaver, tiltak og KPI-tracking.

3) Vi skriver kontrakt

Kanskje kjedelig, men noe av det viktigste vi gjør. Formålet er å gjøre alle parter trygge på rammer, forutsetninger og forpliktelser knyttet til jobben. Slik kan jeg levere etter avtale og over.

4) Vi gjennomfører målsetningen

Vi bretter opp armene og får jobben gjort. Vi følger planen vi har satt og realiserer målet. Godt resultat krever god kommunikasjon så åpen og uformell dialog underveis er viktig for meg.

5) Vi evaluerer for veien videre

Vi er i mål! Vi ser på gjennomføringen av jobben og om ytterligere steg for forbedring kan gjøres. Er potensialet der så starter vi på toppen av denne listen igjen med blanke ark.

Trenger du litt ekstra hjelp på veien?

Jeg tilbyr mentor-program vi skreddersyr din virksomhet og behov. Ta kontakt!