Hopp til innhold

Starte Nettbutikk: Sjekkliste for å Lykkes på Nett

Starte nettbutikk
headshot

Skrevet av André Giæver

2. mai 2018

Antatt lesetid: 13 min

Å starte nettbutikk er enkelt. Å lykkes med salg på nett er mer krevende. Det holder ikke å ha en fin nettbutikk og et godt produkt. Du må også skille deg ut, men kanskje ikke av de grunnene du først tenker. I denne artikkelen vil jeg vise deg hvilke punkter du må ta høyde for og hva som kun er myter.

 

 

La oss starte med å knuse noen myter.

 

 

– Å starte nettbutikk er gratis

Nja… teoretisk sett kan du sette opp en nettbutikkk gratis i WordPress med WooCommerce. I praksis vil du møte på kostnader i form av premium funksjonalitet, webhotell og domeneregistrering.

 

Hva med platformer som wordpress.com, WIX og Weebly, tenker du kanskje?

Vel, igjen har du teorien på din side, men det er fremfor alt 3 begrensninger du i så fall bør være klar over:

 1. Du må leve med at wordpress, wix eller weebly er en del av domenenavnet ditt (eks: nettbutikknavn.weebly.com)
 2. Du er begrenset til funksjonaliteten disse plattformene tillater
 3. Spesielt for WIX og Weebly har du veldig begrenset tilgang til serveren der nettbutikken din ligger

 

Så, ja, å starte nettbutikk er gratis, men som du ser kommer det med kompromiss. Er du villig til å ta godta disse kompromissene og medfølgende begrensninger så lar det seg gjøre. Du får verken profesjonell eller skalerbar nettbutikk, men gratis kan du si den er.

 

Årsaken til at jeg ikke har nevnt Shopify, Squarespace eller andre tilsvarende løsninger her er at disse ikke er gratis utover en gitt prøveperiode. Likevel gjelder de samme begrensningene som jeg nevner ovenfor.

 

– Jeg må ha en unik nettbutikk

Nei, det må du ikke. Forsøk på en unik, anerledes eller «fancy» nettbutikk kan lett skape forvirring for kunden. En forvirret kunde kjøper ikke, den forsvinner. Det vil du ikke.

 

Det som du derimot bør du prøve å være unik på er innholdet i den og budskapet du vil formidle for at kunden skal kjøpe av nettopp deg. Ser du forskjellen?

 

 

– Dette fikser jeg selv, jeg trenger ingen hjelp

Vel, mye vil du kunne klare på egenhånd. Med begrenset budsjett i starten bør du prøve å gjøre det meste selv, men vurder likevel disse to problemstillingene:

 • Er jeg i stand til å fikse alt selv, har jeg tilstrekkelig kompetanse til å løse alle tekniske og praktiske utfordringer? Hvis ikke, alliér deg med noen som har.
 • Har jeg tid og anledning til å fikse alt selv, hvordan forvalter jeg tiden min mest mulig fornuftig? Å drive nettbutikk krever mye tid. Skal du lykkes må kost/nytten av hva du legger tid på være i din favør. Eksempelvis vil teknisk vedlikehold av nettbutikk kun være en kostnad, uten noen direkte nytte. Det er en en nødvendighet for å holde nettbutikken stabil og sikker, men det øker ikke omsetningen.

 

Det er mulig at du er i stand til og har tid til å gjøre alt selv, men still deg spørsmålet, – bør jeg? Min påstand er at hvis du skal lykkes med en nettbutikk så må du delegere enkelte oppgaver til andre. Spesielt de tidskrevende oppgavene som kan øke salget. Hvis andre kan løse dem raskere eller bedre enn deg er kost/nytten et enkelt regnestykke.

 

Nå som vi har knust noen myter kan vi ta for oss punktene som vil gjøre deg klar for å starte nettbutikk, og ikke minst lykkes med salg på nett!

 

Få nyttige tips om å drive nettbutikk rett i innboksen!
Vi holder deg oppdatert på endringer og nyheter innen netthandel.

 

Steg 1: Å starte nettbutikk er en langsiktig investering

Å starte nettbutikk bør sees på som starten på et prosjekt uten en fastsatt slutt og du må være villig til å investere både tid og penger. I startfasen vil dette bety veldig mye tid. Hvor mye penger du har til rådighet er ikke en kritisk faktor for å starte, men du bør ha noe i budsjett.

 

Å tenke langsiktig er en annen forutsetning for å lykkes. Sannsynligvis vil du tjene lite i starten. Mye mindre enn du har sett for deg. Det er naturlig å være litt for optimistisk på denne fronten. Nettoppp derfor må du tenke langsiktig.

 

Man snakker gjerne om ROI (Return On Investment) som definerer vendeppunktet for når du har tjent inn pengene du har investert i prosjektet. Tidspunktet du i realiteten går i pluss. Å oppnå ROI vil ta lengere tid enn du tror så når du har regnet deg frem til antall dager til dette bør inntreffe anbefaler jeg deg å doble det antallet.

 

Hvis du ser at du ikke kommer til økonomisk å overleve frem til du har oppnådd ROI, bør du ikke starte nettbutikk med de forutsetninger og budsjett du har sett for deg. Det er mange gode (og dårlige) grunner til at kun 1/3 av alle nystartede bedrifter som registreres i Brønøysund ikke lenger eksisterer etter 3 år. Økonomisk optimisme vil jeg tro er den største.

 

To-do:

 • Avklar hvor mye tid og penger du kan investere i prosjektet
 • Regne ut antall dager for å oppnå ROI og doble dette antallet
 • Vurder om å starte nettbutikk virkelig er en god investering på lang sikt

 

Steg 2: Velg en plattform du kan vokse med

Hvis du ser at å starte nettbutikk er en god og langsiktig investering er neste steg å velge plattform. Med plattform mener jeg den samlede pakken:

 • En server (webhotell) uten begrensninger i forhold til trafikk, plass eller funksjonalitet
 • En nettbutikkløsning der du fritt kan legge til funkjsonalitet selv, uten begrensninger
 • En eller flere betalingsløsninger (kassen i nettbutikken) du bestemmer basert på dine behov

 

Dette betyr ikke at du fra starten trenger å investere i en kostbar løsning med komplisert funksjonalitet. Nøkkelordene her er «skalering og fleksibilitet». Du trenger en fleksibel plattform som kan skaleres opp og som støtter kompleks funksjonalitet når du har behov for det.

Det er nettopp slik vi i Human Web har bygget opp pakkene vi tilbyr for nettbutikker og nettsider.

 

Denne typen fleksibilitet og skalerbarhet vil du ikke kunne oppnå med de gratis plattformene. Derfor er det viktig å vite at om du har ambisjon om å leve av nettbutikken din så er dette en investering du må ha med i budsjettet ditt fra første stund. Å bytte senere kan bli en kostbar affære.

 

To-do:

 • Gjør nødvendig research for å finne frem til plattformer du mener du kan vokse med
 • Rådfør deg med andre nettbutikkeiere, eksempelvis på Facebook, for å gjøre rett valg. Se på våre pakker som utgangspunkt
 • Velg en betalingsløsning som passer til det du skal selge. Jeg vil anbefale å sjekke ut Collector, Stripe eller Bambora

 

 

Steg 3: Lansér nettbutikken før den er klar

Det høres kanskje kontraproduktivt å lansere før du er klar. Det jeg mener er at når du skal starte nettbutikk kommer du til å stirre deg blind på detaljer du ønsker å forbedre overalt. Jager du disse detaljene vil du aldri få lansert nettbutikken og følgelig aldri startet salget.

 

Lansér så snart du har en MVP (Minimum Viable Product). Nærmere bestemt så snart du har en landingsside og har lagt inn minst ett produkt som kan kjøpes. En nettbutikk blir nemlig aldri «klar», og slik må det være. Alt du gjør av forbedringer etter lansering bør baseres på ditt ønske om å vokse i takt med markedet du er i. For å kunne gjøre dét må du få salget i gang raskest mulig.

 

To-do:

 • Bestem deg for hvilke produkt(er) du vil lansere med
 • Sørg for at disse produktene kan kjøpes
 • Lansér!

 

 

Steg 4: Bruk ressursene dine rett

Ressurser kan du delen inn i 3 kategorier:

 • din tid
 • andres tid
 • kostnaden forbundet med tidsbruk og andre utgifter.

 

Hold et klart øye på hvordan du bruker tid i prosjektet. Å starte nettbutikk krever mange parallelle prosesser, men fremfor alt planlegging og prioritering. Det kan være vanskelig nok å vite hva som må gjøres så i forhold til prioritering kan du bruke følgende metode:

Hvor viktig er det?

 1. Kritisk for virksomheten (innberetning av MVA, at nettbutikken er oppe, etc.)
 2. Viktig for driften (at alle integrasjoner funger som de skal, etc.)
 3. Må gjøres (SEO, annonsering, testing og analyse, etc.)
 4. Bør gjøres (sende ut nyhetsbrev, legge til flere produktbilder, etc.)

Haster det?

 1. Må løses umiddelbart (nettsiden er nede, svare på support, etc.)
 2. Må løses raskest mulig (tomt på lager, etc.)
 3. I løpet av uken/måneden (nyhetsbrev, etc.)
 4. Når det passer (endre fonttype, etc.)

 

Vurder hver oppgave og sett en verdi fra 1 til 4 utfra viktighet og hvor raskt det må løses. Summér disse verdiene. Tallet du får bestemmer prioriteten oppgaven får sammenlignet med øvrige oppgaver. Jo lavere verdi, jo høyere prioritet.

 

Eksempelvis vil en nettbutikk som er nede regnes som både kritisk og noe som må ordnes umiddelbart. Følgelig får denne oppgaven 2 som prioritetstall. Til sammenligning vil innberetning av MVA også være kritisk, men hvis det kan gjøres i løpet av neste uke vil oppgaven få 4 som prioritetstall. Hvis fristen for innberetning er i dag og klokken er 23.30, ja da endres prioritetstallet for oppgaven til 2. Make sense?

 

To-do:

 • Lage en komplett liste over alle oppgaver som skal utføres
 • Gi hver av oppgavene et prioritetstall
 • Prioriter listen å start arbeidet

 

 

Steg 5: Vit hva du selger til hvem og hvorfor

Kunder kjøper ikke produkter og tjenester basert på den tekniske verdien, men på grunn av den emosjonelle verdien som skapes hos kunden. Et godt produkt eller god tjeneste har som funksjon å enten fjerne et problem eller forbedre noe.

 

Som nettbutikkeier må du sette deg inn i hvilken emosjonell verdi produktet eller tjenesten din har. Hva det trigger hos en potensiell kjøper. Når du vet det, vet du også mer om hvem som vil være potensielle kunder av det, altså målgruppen din.

 

Siste del i dette handler om budskap. Du må fortelle potensielle kunder hvorfor de skal kjøpe produktet eller tjenesten din. Har du konkurrenter (og det har du) må du også formidle til kunden hvorfor skal velge å kjøpe fra nettopp deg. Hvilke fordeler har kunden av å handle hos deg fremfor et annet sted?

 

Når du har hva-hvem-hvorfor på plass har du et godt grunnlag for formidle budskapet ditt gjennom kampanjer og annonsering rettet mot målgruppen din for å drive trafikk til nettbutikken din.

 

To-do:

 • Avklar hva produktet eller tjenesten din gir kunder av emosjonell verdi
 • Finn ut hvem som  målgruppen basert på behovene du fyller for dem
 • Formidle budskapet ditt til målgruppen gjennom kampanjer og annonsering

 

 

Steg 6: Test og analysér alt

Uten testing vet du ikke hvorfor noe feiler eller hvordan du kan gjøre forbedringer. I den digitale verden er vi prisgitt at stort sett alt kan testes, analyseres og derfor forbedres. For nettbutikker er det testing og analyse knyttet til konvertering som gjelder. Konverteringsrate er et prosenttall som enkelt forteller deg hvor mange prosent av besøkende i nettbutikken din som faktisk kjøper noe.

 

Hva som påvirker konverteringsraten er avhengig mange elementer, men her er noen av de viktigste:

 • Lastetid (tiden det tar å bevege seg mellom to sider)
 • Navigasjon (hvor enkelt det er å finne frem i nettbutikken)
 • Presentasjon (opplever den besøkende produktet som appellerende og relevant)
 • Pris (rettere sagt oppfattelsen av pris i forhold til emosjonell verdi)
 • Kassen (oversiktlighet og enkelhet)

For å teste disse kan du hente inn data med Google Analytics. I tillegg kan du A/B-teste som innebærer å teste én utgave av et produkt(A) opp mot en annen(B).

Produktetutgaven med høyest konverteringsrate er vinneren.

 

I startfasen, før du har nok data analysere, er testing av brukervennlighet med et lite utvalg venner og kjente mer verdifullt enn noe annet. Sitt sammen med testpersonene og gi de oppgaver de skal løse i nettbutikken.

Det kan være:

 • å gjennomføre et kjøp
 • finne et produkt
 • hente frem en tidligere ordrebestilling

La de beskrive hva som forvrirrer dem, hva de ikke finner informasjon om eller eventuelt hva som avgjør om de ville kjøpt av deg. Denne informasjonen er gull verdt og et godt grunnlag for å optimalisere kundereisen og konverteringsraten.

 

For å se hvordan de besøkende interagerer med nettbutikken kan du bruke heat maps og screen recordings. På denne måten kan du se med egne øyne hvordan de besøkene navigerer, hvor de nøler og hva de eventuelt gjør isteden for å kjøpe.

 

To-do:

 • Velg ut og test nettbutikken på en mindre gruppe mennesker
 • Bruk heat maps og screen recordings for å se hva de besøkende gjør
 • Samle inn og analysér data fra Google Analytics for å forstå og forbedre kundereisen og konverteringsraten

 

Steg 7: Automatisér hver minste lille ting

Automasjon handler om å sørge for at du i minst mulig grad må involveres i å utføre repetative oppgaver. Du tenker kanskje at dette ikke er nødvendig for din «lille» nettbutikk eller at det er komplisert å sette opp, men det trenger det ikke å være. Automasjon handler fremst om forenkling, men også om responsivitet overfor kundene. La meg forklare med et par eksempler.

 

Dette bør du automatisere til fordel for dine kunder:

 • Auto-reply for supporthenvendelser
 • Selger du abonnementer med flere nivå, la kunden selv upgrade/downgrade/pause
 • Follow-up eposter til kunder som har handlet for mer enn…, etc.
 • Chatbot som veileder i enkle kundespørsmål
 • Epost til kunder vedrørende forlatte handlekurver

 

Dette bør du automatisere for din egen del:

 • Sortering og logging av support-dialoger
 • Sende bilag rett inn i regnskapsystemet ditt
 • Posting av innhold i sosiale medier
 • Utsendelse av nyhetsbrev
 • Nedlasting/sletting av brukerdata (GDPR)

 

 

To-do:

 • List opp alle repetative oppgaver du gjør (eller burde gjøre!) og vurder tiden de tar
 • Se gjennom hvilke du mener burde automatiseres
 • Start med å automatisere de mest tidkrevende oppgavene

 

 

Steg 8: Gjør som «alle andre», bare bedre

For å bruke en noe slitt analogi, det er ingen grunn til å finne opp kruttet på nytt. Dessuten fungerer kruttet som finnes veldig godt som det er. Bruk det!

Her er noen eksempler på du bør legge litt «krutt»:

 • Landingssider (forside, produktsider, kampanjesider, etc.)
 • Kundeservice (her finnes et uendelig forbedringspotensiale)
 • Lojalitetsprogrammer (kundeklubb, rabattkoder, affiliates, etc.)

 

Se på hva andre nettbutikker gjør og hvordan de håndterer kundereisen, kundeservice, kampanjer, etc. Se på hva dine konkurrenter gjør. Vær en «Mystery Shopper». Når du vet hva de andre gjør kan du analysere det og finne måter å forbedre prosessene. Her kan du finne nisjen og «edgen» du trenger for å lykkes med å starte nettbutikk.

 

To-do:

 • «Stjel» alle gode ideer fra store nettbutikker og konkurrenter
 • Let etter forbedringspotensiale og implementér prosessene i driften av din egen
 • Vis gjennom handling at du gjør ting enklere og bedre for dine kunder

 

 

Nå er du forhåpentligvis litt bedre rustet for ta de rette valgene når du skal starte nettbutikk og hvordan du skal lykkes med salget på nett.

Hvis du har noen som spørsmål om å starte nettbutikk er du hjertelig velkommen til en uforpliktende prat. Det kan hende det lønner seg!

 

Få nyttige tips om å drive nettbutikk rett i innboksen!
Vi holder deg oppdatert på endringer og nyheter innen netthandel.

 

Del gjerne denne artikkelen og kommentér nedenfor om du har noe på hjertet!

 

Var dette til hjelp?Få nyttige tips om å drive nettbutikk rett i innboksen!
Vi holder deg oppdatert på endringer og nyheter innen netthandel.


Legg igjen en kommentar

Ønsker du å vite mer?

Send oss en melding så ser vi på utfordringene vi kan hjelpe med.

0
  Handlekurven
  Handlekurven er tomReturn to Shop