Chat with us, powered by LiveChat

GDPR Compliance Audit

Vi gjør GDPR Compliance Audit av nettbutikken eller nettsiden din for se hvilke tiltak du må gjennomføre.

Circular-GDPR

GDPR Compliance kort fortalt

General Data Protection Regulation (GDPR) innføres 1. juli 2018. Regulativet berører alle som behandler brukerdata for personer innen EU. Alle detaljer for hva GDPR vil innebære er ikke fastlått ennå.

Dette er kortfattet hva vi foreløpig vet:

  • Gjelder all virksomhet som behandler data på vegne av personer innenfor EU
  • Krav til total transparens i forhold til hvilke brukerdata en virksomhet besitter
  • Krav til aktiv samtykke før innsamling av data
  • Krav til full sletting av brukerdata ved forespørsel fra bruker
  • Virksomheter kan bøtelegges inntil 20 millioner Euro eller 4% av virksomhetens totale omsetning

GDPR Compliance handler om å være i samsvar med kravene i dette regulativet. Har du kunder i EU-regionen (Norge inkludert) så regnes du som databehandler. Da gjelder GDPR deg.

Vi kan hjelpe deg med følgende:

  • Audit - vi går igjennom nettstedet ditt for å se hvordan GDPR påvirker deg
  • Tiltak - vi avklarer de konkrete tiltakene du må gjennomføre
  • Gjennomføring - vi gjennomfører tiltakene for deg så du slipper

Du velger selv om du vil at vi skal gjennomføre tiltakene for deg eller om du gjør dette selv. Vi har også skrevet en sjekkliste for hvilke punkter du må ta stilling til hvis du bruker WordPress, eventuelt med WooCommerce:

GDPR Sjekkliste for WordPress og WooCommerce

Personvern til fordel for alle

Vi velger å se på GDPR som noe positivt. Ja, selvfølgelig er det en omstilling alle må igjennom, men vi mener fordelene overgår ulempene.

Som virksomhet er integritet og renommé  viktige aspekter for å skape lojalitet.  Å Være GDPR Compliant viser dine kunder at du verdsetter deres personvern. Det skaper tillit, og tillit skaper salg. 

Ta derfor kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg med GDPR Compliance før fristen 1. juli 2018.

andre_giaever_profile-smooth

Kontakt oss i dag!

Du får en helt uforpliktende vurdering basert på dine behov.